Strokovni izlet

Dne, 21.01.2023 v organizaciji  Zveze  slovenskih Društev Ljubiteljev
Starodobnih Vozil, sva se kot Člana OC Postojna udeležila Alenka Mezek
in Zvonko Poropat.
Pot nas je organizirano vodila najprej ogled TMS Bistra, po predahu in
malici smo se odpeljali do Želežniškega muzeja na Parmovi ulici v
Ljubljani, od tu smo startali  proti gradu Turjak, vmes smo si še
ogledali zasebno zbirko starodobnih vozil in ostalih eksponatov v lasti
g. Zalar-ja.
Bilo je zanimivo in poučno, hvala SVS-ju.

Vprilogi fotografije s strokovnega izleta .
Zvonko Poropat