Zgodovina

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil – Oldtimer Club Postojna je ustanovilo 20 zanesenjakov septembra 2005, ki smo se zbrali na sedežu Gospodarske zbornice v Postojni, sprejeli ustanovne akte Društva in izvolili organe.

Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Blažina Igor , v upravni odbor pa Frank Leopold, Gulje Milan, Vadnal Izidor  in  Žmak Matej.  Za temeljne cilje smo si zadali  ohranjanje tehnične dediščine , druženje lastnikov in ljubiteljev starodobnih vozil  ter popestritev dogajanja v domačih krajih in širše.

V program dela smo vključili mesečne sestanke na katerih so si člani izmenjevali izkušnje, obiskal nas je  predsednik Zveze Starodobnih Vozil Slovenije g. Miha Demšarja, ki nam je predstavil delovanje zveze. Da bi  še bolj promovirali starodobništvo, smo se odločili za sodelovanje s starodobnimi vozili na tradicionalnem Furmanskem prazniku v Postojni   in za organizacijo prvega klubskega srečanja z mednarodno udeležbo in poudarkom na dobrodelnosti, ki smo ga izvedli 8 julija 2006 v Postojni. Udeležilo se ga je 100 vozil iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Del sredstev smo namenili dvema invalidkama, ki sta se poškodovali v prometnih nesrečah.

Jeseni 2006 smo izpeljali izobraževanje članov z ogledom  sejma  v Padovi, dva naša člana smo poslali na izobraževanje za tehnična komisarja. Vzdušje na prireditvi in v klubu je bilo zelo prijetno, kar nas je ohrabrilo, da smo 30 junija 2007 izvedli drugo dobrodelno mednarodno srečanje v Postojni.  Vodenje kluba je prevzel Andrej Vičič in nadaljeval z zastavljenim delom, saj je bilo v klubu že 50 članov. To leto je klub odpeljal svoje člane na ogled Puchovega muzeja v Prlekijo in uredil klubske prostore v najemu na Kolodvorski ulici 25 v Postojni.

Naslednje leto  je vodenje kluba prevzel Leopold Frank, ki je klub vodil poln mandat štirih let. Člane so družila mednarodna  klubska  srečanja v zadnji dekadi junija, pikniki, Furmanski praznik, nastopi na Tednu starodobništva na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Prišlo je do ustanovitve Kluba starodobnikov v Pivki, ki se mu je pridružilo nekaj naših članov.

Tehnični komisar Iztok Bekš je vestno in strokovno opravljal delo , tako, da so bila vozila  vedno bolje restavrirana s čimer se je povečeval ugled kluba in starodobništva. Ves čas smo tudi dobro sodelovali z zvezo SVS.

Marca 2013 je vodenje kluba prevzel Roman Mavsar, novi upravni odbor in ožje vodstvo je zastavilo novo pot v smeri sodelovanja z bližnjimi klubi iz Pivke, Ilirske Bistrice in Divače. Junija 2013 je bilo izvedeno osmo  mednarodno srečanje starodobnih vozil, v septembru pa skupno druženje članov štirih primorskih klubov.  Po nenadni smrti predsednika Mavsarja je občni zbor za predsednika imenoval Muhič Janka nato pa Bekš Iztoka.

10 mednarodnega srečanja ljubiteljev starodobnih vozil v Postojni se je udeležilo rekordno število udeležencev, kar je zelo dober obet za prihodnost kluba, kateremu število članov še kar narašča.

Igor Blažina, Postojna  september 2015